کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی

کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی

کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی

شامل 102 صفحه با فرمت پاورپویینت

 

کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی

 

کسب وکار چیست؟

به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که برای ارائه محصولات یا خدمات با

رویکردی مالی,تجاری وصنعتی انجام می پذیرد.

 

 

انواع کسب وکار:

  • کسب وکارهای بزرگ
  • کسب وکارهای کوچک ومتوسط
  • کسب وکار اینترنتی یا مجازی: